Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ptejte se knihovny
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Katalog VUK
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Noviny, časopisy
Praktické informace
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Knihovna UPM - Výpůjční služby

Výpůjční služby

Veškeré služby poskytuje Knihovna Uměleckoprůmyslového musea svým uživatelům na základě platné průkazky (roční nebo jednodenní).

Presenční

  • knihovna půjčuje ze svých fondů knihy, časopisy a další materiály pouze k presenčnímu studiu do studovny.
  • vzácné knižní materiály jsou z běžného půjčování vyřazeny a mohou být půjčeny pouze za podmínek stanovených UPM pro badatele.
  • mimo prostory studovny si mohou vypůjčit knihy, časopisy i jiné materiály na svá pracoviště pouze odborní pracovníci muzea.
  • ve zcela výjimečných a řádně zdůvodněných případech může povolit ředitel knihovny či jím pověřený pracovník půjčení knihovního dokumentu mimo budovu UPM. V těchto případech může knihovna jako záruku řádného vrácení žádat složení peněžní záruky - kauce, na kterou vystaví stvrzenku.
  • pro vyhledání údajů o požadovaném dokumentu je možno použít klasické lístkové katalogy (jmenný, předmětový a systematický) nebo katalog elektronický.

Meziknihovní výpůjční služba

  • našim čtenářům zprostředkujeme výpůjčky dokumentů z jiných knihoven v ČR i ze zahraničí.
  • knihovna poskytuje tuto službu jen v omezeném rozsahu. Nepůjčují se časopisy, výstavní a aukční katalogy, vzácné a drahé knihy.
  • meziknihovní výpůjční služba se realizuje na základě žádanek MVS zapůjčením knihovního dokumentu, poskytnutím jeho kopie, popřípadě poskytnutím informace, kde se požadovaný knihovní dokument nalézá.