Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze Mapa stránek
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Úvodní stránka English
Katalogy
On-line katalog
Přírůstky
Oborová brána ART
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Knihovní řád
Knihovna UPM - Výpůjční služby

Výpůjční služby

Veškeré služby poskytuje Knihovna Uměleckoprůmyslového musea svým uživatelům na základě platné průkazky (roční nebo jednodenní).

Presenční

  • knihovna půjčuje ze svých fondů knihy, časopisy a další materiály pouze k presenčnímu studiu do studovny.
  • vzácné knižní materiály jsou z běžného půjčování vyřazeny a mohou být půjčeny pouze za podmínek stanovených UPM pro badatele.
  • mimo prostory studovny si mohou vypůjčit knihy, časopisy i jiné materiály na svá pracoviště pouze odborní pracovníci muzea.
  • ve zcela výjimečných a řádně zdůvodněných případech může povolit ředitel knihovny či jím pověřený pracovník půjčení knihovního dokumentu mimo budovu UPM. V těchto případech může knihovna jako záruku řádného vrácení žádat složení peněžní záruky - kauce, na kterou vystaví stvrzenku.
  • pro vyhledání údajů o požadovaném dokumentu je možno použít klasické lístkové katalogy (jmenný, předmětový a systematický) nebo katalog elektronický.

Meziknihovní výpůjční služba

  • našim čtenářům zprostředkujeme výpůjčky dokumentů z jiných knihoven v ČR i ze zahraničí.
  • knihovna poskytuje tuto službu jen v omezeném rozsahu. Nepůjčují se časopisy, výstavní a aukční katalogy, vzácné a drahé knihy.
  • meziknihovní výpůjční služba se realizuje na základě žádanek MVS zapůjčením knihovního dokumentu, poskytnutím jeho kopie, popřípadě poskytnutím informace, kde se požadovaný knihovní dokument nalézá.