Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ptejte se knihovny
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Katalog VUK
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Noviny, časopisy
Praktické informace
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Katalog VPK

Virtuální polytechnická knihovna

Vstup do Souborného katalogu VPK: http://sc.vpk.cz/cgi-bin/vpk/cat/find
Více informací o Virtuální polytechnické knihovně: http://www.vpk.cz
 
Knihovna UPM se zapojila do projektu, ve kterém je zapojeno již 41 knihoven. Máte-li zájem objednávat si a získávat články z časopisů a sborníků z Knihovny UPM prostřednictvím internetu (bez nutnosti navštívit knihovnu), přihlašte se do Virtuální polytechnické knihovny.
 
Co je VPK - Virtuální polytechnická knihovna
VPK je kooperační systém knihoven, které se rozhodly společně poskytovat služby typu document delivery uživatelům prostřednictvím www. Pro tento účel vybudovaly Souborný katalog VPK, na němž je postavena základní nabídka těchto služeb.
 
Co je Souborný katalog VPK
Souborný katalog VPK je veřejně přístupný automatizovaný katalog, který obsahuje záznamy odborných článků tématicky zaměřených nejen na techniku a související přírodní a společenské vědy, uchovávaných ve fondech knihoven - účastníků VPK.
 
Typy služeb
přímé reprografické (kopírovací i doručené elektronickou cestou)
zprostředkované přes SK VPK
vázané na podmínku, že objednávka obsahuje určení účastnické knihovny VPK vlastnící dokument, z něhož mají být pořízeny kopie
přístup k elektronickým informačním zdrojům v rámci multilicencí

Přístup uživatele do VPK je umožněn prostřednictvím uživatelských kont. Státní technická knihovna jako Servisní centrum VPK zajišťuje provoz technologií VPK, vedení adresářů - uživatelských kont včetně uzavírání smluv s uživateli VPK.

Co jsou uživatelská konta
Uživatelská konta jsou webové stránky zřízené pro jednotlivé uživatele; umožňují uživatelům komunikovat s knihovnou, objednávat i přijímat služby a hradit poplatky za služby z finančních prostředků vložených jako předplatné na služby.