High-quality examination questions

70-494 1Z0-434 CAS-002 500-260 700-039 74-678 1Z0-599 010-151 400-201 70-341 70-385 300-080 70-483 1Z0-808 M270-740 210-060 CBAP 101 exam 70-534 642-996 exam 70-981 102-400 70-697 350-018 1Z0-821 400-051 70-243 CISA 300-085 200-105 300-208 70-411 70-480 NS0-157 CCA-500 648-244 Exam MB5-705 300-209 70-465 400-101 Exam 642-980 Exam 300-206 Exam NSE7 CQA 200-601 700-037 642-887 300-320 210-451 EX300 70-469 300-70 70-346 OG0-093 100-105 EX200 600-199 1K0-001 200-310 210-065 70-486 101-01 642-732 RCDD IIA-CGAP LX0-104 M70-201 400-351 MB6-703 NSE4 DEV-401 Exam VCS-273 HP0-S41 GCIH 70-466 Exam

Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Oborová brána ART
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Knihovní řád
Knihovna UPM - Reprografické služby

Reprografické a elektronické služby

Veškeré služby poskytuje Knihovna Uměleckoprůmyslového musea svým uživatelům na základě platné průkazky (roční nebo jednodenní).

Reprografické služby

 • knihovna poskytuje reprografické služby v černobílém nebo barevném provedení v běžně dostupných formátech.
 • návštěvníci knihovny mohou požádat o zhotovení kopií části dokumentů z fondů knihovny; tyto kopie mohou využít pouze pro vlastní potřebu.
 • pracovníci knihovny jsou oprávněni určit, které materiály mohou být z kopírování trvale vyloučeny, zejména z důvodu jejich dalšího poškození, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy, jde-li o vzácné tisky apod.
 • kopie jsou zhotovovány na základě objednávky kopírování.
 • knihovna zhotovuje tyto kopie do počtu 10 listů na počkání, kopie nad 10 kusů do druhého dne (v případě velkého množství zakázek).
 • barevné kopie je možné zhotovovat i z donesených materiálů.
 • zhotovujeme černobílé i barevné folie pro zpětné projektory.
 • zájemcům můžeme okopírované materiály spojit hřebenovou vazbou formátu A4.
 • ceny všech druhů kopií jsou stanoveny v ceníku služeb.
 • knihovna může také zprostředkovat fotografické služby fotografického oddělení muzea.

Elektronické dodávání dokumentů 

 • elektronické dodávání dokumentů je expresní služba, která umožňuje objednávat a dodávat kopie dokumentů do 48 hodin.
 • podrobné informace o realizaci této služby naleznete na stránkách Virtuální polytechnické knihovny
 • dodávány jsou: články z periodik, kapitoly z knih, statě ze sborníků.
 • reprografické služby nabízejí možnost zhotovení černobílých kopií do formátu A3, majitelé uživatelského konta VPK si mohou objednat dokumenty ve formátu PDF dodávané elektronickou cestou, to vše z materiálů z fondu Knihovny UPM a z titulů Souborného katalogu VPK.
 • objednávku lze zaslat prostřednictvím VPK.
 • reprografické služby jsou poskytovány za úhradu dle platného dle Ceníku služeb VPK. Úhradu poskytnutých reprografických služeb lze provést platbou v hotovosti, bankovním převodem na základě faktury nebo poštovní poukázkou na běžný účet STK u ČNB č. účtu 8032-031/0710. Při objednání služeb prostřednictvím VPK je úhrada provedena z finanční hotovosti složené na uživatelském kontě.

Internetové služby

 • Knihovna UPM umožňuje svým uživatelům a pracovníkům UPM využívat elektronický katalog knihovny a různé elektronické informační zdroje (zejména odborné databáze) prostřednictvím internetu.
 • přístup k internetu knihovna umožňuje výhradně svým registrovaným čtenářům, a to pouze jako doplňkovou službu v rámci svých technických a provozních možností. Proto je internet přístupný pouze po předložení platného čtenářského průkazu a po zakoupení (nebo předložení) doplňkového průkazu, který slouží pouze k přístupu na internet.
 • přístup k internetovým službám ve studovně je možný pouze tehdy, jestliže nejsou počítačové stanice využívány k vyhledávání v elektronickém katalogu.
 • výsledky vyhledávání na internetu si mohou uživatelé pouze vytisknout na tiskárně, nelze je kopírovat na disketu.
 • v případě potřeby může služba ve studovně stanovit časový limit práce uživatele internetu. Uživatel si má možnost rezervovat osobně počítačovou stanici na konkrétní dobu. Při nedodržení časového termínu o více než 10 minut se rezervace automaticky ruší.
 • pohyb uživatele po internetu je limitován na datové soubory související se zaměřením knihovny, tedy na oblast výtvarné umění, kultura a příbuzné obory. Není povoleno se pohybovat v oblastech nesouvisejících se zaměřením knihovny (zábava, sport, erotika atd.).
 • poplatky za využití internetu jakož i za tisk na připojené tiskárně jsou uvedeny v ceníku služeb.
 • v Knihovně UPM jsou přístupné následující on-line databáze:
AbArt - materiály o současném výtvarném umění
Art Full Text - obsahuje plné texty článků z více než 92 mezinárodních periodik, ročenek a dalších zdrojů z oblasti umění od roku 1997.
Ebsco - více než 3000 periodik v anglickém jazyce.
Manuscriptorium - databáze dokumentů digitalizovaných v rámci projektu Memoria.