Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ptejte se knihovny
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Katalog VUK
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Noviny, časopisy
Praktické informace
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Knihovna UPM - Reprografické služby

Reprografické a elektronické služby

Veškeré služby poskytuje Knihovna Uměleckoprůmyslového musea svým uživatelům na základě platné průkazky (roční nebo jednodenní).

Reprografické služby

 • knihovna poskytuje reprografické služby v černobílém nebo barevném provedení v běžně dostupných formátech.
 • návštěvníci knihovny mohou požádat o zhotovení kopií části dokumentů z fondů knihovny; tyto kopie mohou využít pouze pro vlastní potřebu.
 • pracovníci knihovny jsou oprávněni určit, které materiály mohou být z kopírování trvale vyloučeny, zejména z důvodu jejich dalšího poškození, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy, jde-li o vzácné tisky apod.
 • kopie jsou zhotovovány na základě objednávky kopírování.
 • knihovna zhotovuje tyto kopie do počtu 10 listů na počkání, kopie nad 10 kusů do druhého dne (v případě velkého množství zakázek).
 • barevné kopie je možné zhotovovat i z donesených materiálů.
 • zhotovujeme černobílé i barevné folie pro zpětné projektory.
 • zájemcům můžeme okopírované materiály spojit hřebenovou vazbou formátu A4.
 • ceny všech druhů kopií jsou stanoveny v ceníku služeb.
 • knihovna může také zprostředkovat fotografické služby fotografického oddělení muzea.

Elektronické dodávání dokumentů 

 • elektronické dodávání dokumentů je expresní služba, která umožňuje objednávat a dodávat kopie dokumentů do 48 hodin.
 • podrobné informace o realizaci této služby naleznete na stránkách Virtuální polytechnické knihovny
 • dodávány jsou: články z periodik, kapitoly z knih, statě ze sborníků.
 • reprografické služby nabízejí možnost zhotovení černobílých kopií do formátu A3, majitelé uživatelského konta VPK si mohou objednat dokumenty ve formátu PDF dodávané elektronickou cestou, to vše z materiálů z fondu Knihovny UPM a z titulů Souborného katalogu VPK.
 • objednávku lze zaslat prostřednictvím VPK.
 • reprografické služby jsou poskytovány za úhradu dle platného dle Ceníku služeb VPK. Úhradu poskytnutých reprografických služeb lze provést platbou v hotovosti, bankovním převodem na základě faktury nebo poštovní poukázkou na běžný účet STK u ČNB č. účtu 8032-031/0710. Při objednání služeb prostřednictvím VPK je úhrada provedena z finanční hotovosti složené na uživatelském kontě.

Internetové služby

 • Knihovna UPM umožňuje svým uživatelům a pracovníkům UPM využívat elektronický katalog knihovny a různé elektronické informační zdroje (zejména odborné databáze) prostřednictvím internetu.
 • přístup k internetu knihovna umožňuje výhradně svým registrovaným čtenářům, a to pouze jako doplňkovou službu v rámci svých technických a provozních možností. Proto je internet přístupný pouze po předložení platného čtenářského průkazu a po zakoupení (nebo předložení) doplňkového průkazu, který slouží pouze k přístupu na internet.
 • přístup k internetovým službám ve studovně je možný pouze tehdy, jestliže nejsou počítačové stanice využívány k vyhledávání v elektronickém katalogu.
 • výsledky vyhledávání na internetu si mohou uživatelé pouze vytisknout na tiskárně, nelze je kopírovat na disketu.
 • v případě potřeby může služba ve studovně stanovit časový limit práce uživatele internetu. Uživatel si má možnost rezervovat osobně počítačovou stanici na konkrétní dobu. Při nedodržení časového termínu o více než 10 minut se rezervace automaticky ruší.
 • pohyb uživatele po internetu je limitován na datové soubory související se zaměřením knihovny, tedy na oblast výtvarné umění, kultura a příbuzné obory. Není povoleno se pohybovat v oblastech nesouvisejících se zaměřením knihovny (zábava, sport, erotika atd.).
 • poplatky za využití internetu jakož i za tisk na připojené tiskárně jsou uvedeny v ceníku služeb.
 • v Knihovně UPM jsou přístupné následující on-line databáze:
AbArt - materiály o současném výtvarném umění
Art Full Text - obsahuje plné texty článků z více než 92 mezinárodních periodik, ročenek a dalších zdrojů z oblasti umění od roku 1997.
Ebsco - více než 3000 periodik v anglickém jazyce.
Manuscriptorium - databáze dokumentů digitalizovaných v rámci projektu Memoria.