Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ptejte se knihovny
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Katalog VUK
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Noviny, časopisy
Praktické informace
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Muzejním knihovnám - Články a prezentace

Muzejním knihovnám - články a prezentace

 
B  C  F  H  CH  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  V  Z
B
Balíková, Marie: Věcné zpřístupnění historických informačních zdrojů (1501-1860)
Běhalová, Štěpánka: Kramářské tisky v knihovně Muzea Jindřichohradecka
Běhalová, Štěpánka: Kramářské tisky ve sbírkách muzeí a jejich zpracování
Beránková, Hana: Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501-1750 uchovávaných ve fondu Knihovny Akademie věd České republiky
Blažek, Jiří: Historický fond muzejní knihovny ve Slavkově u Brna
Bosáková, Zdenka: České knižní kalendáře 19. století ve fondu NK ČR
Bydžovská, Iva: Sbírky oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea - text, 1. obrázková příloha, 2. příloha - zpracování sbírek
 
C
Cermanová, Tereza: Restaurování a konzervace torza Benátské bible
 
F
 
H
Habustová, Jana: Poznámky k současnému stavu věcného zpracování v českých muzejních knihovnách (ve zkrácené verzi vyšlo v časopise Ikaros /online/, 2004, č.7)
Hájková, Zuzana: Katalogizace pokračujících zdrojů
Hájková, Zuzana: Katalogizace speciálních druhů dokumentů
Hájková, Zuzana: Katalogizace speciálních druhů dokumentů - manuál
Hájková, Zuzana: Katalogizace speciálních druhů dokumentů v JVK
Hájková, Zuzana: Katalogizace starých tisků a prvotisků
Hájková, Zuzana: SK CASLIN - spolupráce s JVK
Hartmanová, Květa: Adresář knihoven muzeí a galerií ČR. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 2007, 239 s. ISBN 978-80-7050-536-6.
Hartmanová, Květa: Adresář knihoven muzeí a galerií
Hartmanová, Květa: Muzejní knihovny ČR na webových stránkách muzeí - článek, prezentace
Hartmanová, Květa: Spolupráce knihoven v rámci oborové brány Umění a architektura (ART)
Hartmanová, Květa: Virtuální umělecká knihovna
Hartmanová, Květa: Zkušenosti s granty v Knihovně UPM
nahoru
 
CH
Chromcová, Gabriela: Sbírkové fondy Muzejní knihovny Silesia
nahoru
 
K
Karkanová, Hana: Sbírka bibliofilií a umělecké knižní vazby
Kašparová, Jaroslava - Kuchařová, Hedvika: Katalogizace starých tisků v rámci minimálního záznamu
Kolda, Vlastimil: Uplatňování nového zákona o archivnictví a jeho aplikace v muzejní praxi - Metodický návod, Evidenční list NAD archivního souboru
Košťálová, Karolína: Jednotná informační brána : virtuální souborný katalog
Kraflová, Hana: Být čtenářem v městě Brně ...
Kremla, Josef: Kutnohorská bible Martina z Tišnova, 1489
Kvapilová, Alena: Oblastní muzeum v Mostě
Kvapilová, Martina: Elektronická evidence dokladů k vývoji moderní české knižní kultury v KNM
nahoru
 
L
Lhoták, Martin: Jak používat systém Kramerius
nahoru
 
M
Mátlová, Iveta: RegCat (souborná databáze regionálních informací), spolupráce knihoven v Uherském Hradišti
Michlová, Jana: Zámecké divadlo : sbírka divadelních cedulí knihovny Regionálního muzea v Teplicích
Mika, Jiří: Regionální informace jako přidaná hodnota katalogu krajské knihovny
 
N
Nývltová, Iva: Regionální funkce v Královéhradeckém kraji
nahoru
 
O
Okrouhlíková, Jarmila: Jak lze také získat publikace pro muzejní knihovnu
Okrouhlíková, Jarmila: Jedna kapitola z dějin komise muzejních knihovníků (1990-2001)
Okrouhlíková, Jarmila: Jsou muzejní knihovny knihovnami veřejnými? - článek, prezentace
Okrouhlíková, Jarmila: Knihovna UPM (Biblio)
Okrouhlíková, Jarmila: Knihovna UPM v letech 1992–2003
Okrouhlíková, Jarmila: Knihovna Uměleckoprůmyslového musea (2010)
Okrouhlíková, Jarmila: Komise knihovníků AMG ČR (Biblio)
Okrouhlíková, Jarmila: Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny (referát)
Okrouhlíková, Jarmila: K postavení muzejních knihoven (příspěvek zazněl na konferenci Knihovny současnosti na Seči 2004)
Okrouhlíková, Jarmila: Muzejní knihovníci se letos sešli již na 30. semináři
Okrouhlíková, Jarmila: Zpráva o činnosti výkonného výboru Komise knihovníků za období 2008-2009
Okrouhlíková, Jarmila: Zpráva o činnosti výkonného výboru Komise knihovníků AMG za období 2009-2010
Oplatková, Anna: Sbírka tanečních pořádků v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a její zpracování - text, 1. obrázková příloha, 2. obrázková příloha
 
P
Pečený, Ondřej: Patří Google do muzea?
Petruželková, Alena: Karel Hynek Mácha ve fondech Památníku národního písemnictví
Petruželková, Alena: Praktické zkušenosti s CES
Petruželková, Alena: Sbírky exlibris a knižních obálek v Památníku národního písemnictví
Polišenský, Jiří: Digitalizace knihovních dokumentů
Polišenský, Jiří: Konsorcium knihoven pro zpřístupňování a archivaci digitálních dokumentů
Polišenský, Jiří: Nové trendy a možnosti v oblasti digitalizace
Psohlavec, Stanislav: Digitalizace rukopisů a starých tisků : Manuscriptorium čtvrtý rok provozu
Psohlavec, Stanislav: Manuscriptorium trochu jinak...
Pujmanová, Marie: Digitalizované textilní vzorníky (Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě)
nahoru
 
R
Richter, Vít: Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2003-2004
Richter, Vít: Spolupráce paměťových institucí : výsledky a perspektivy
nahoru
 
S
Secká, Milena: Fotografie v knihovně Náprstkova muzea - text, obrázková příloha
Sekera, Martin: Informace o CD-ROM: Mediální studia na přelomu tisíciletí a role médií v dějinách českých zemí
Stejskalová, Helena: Workshop o restaurování + příklady smluv - smlouva o dílo, smlouva o výpůjčce, žádost o poskytnutí dotace z programu ISO
Sučík, Jozef: Lexikon českých výtvarníků narozených ve XX. století
Svoboda, Martin: Paměťové instituce a duševní vlastnictví
Svobodová, Eva: CASLIN - Souborný katalog ČR - možnost spolupráce pro muzea, archivy a galerie
Svobodová, Eva: Souborný katalog ČR - možnosti spolupráce pro muzea a galerie
nahoru
 
Š
Šedo, Ila: Co se sbírkami?
Šedo, Ila: Klíčem je spolupráce
Šedo, Ila: Knihovny a zákon o sbírkách - článek
Šedo, Ila: Muzejní knihovny po knihovnickém zákonu
Šedo, Ila: Odpověď do časopisu Čtenář
Šedo, Ila: Regionální literatura v muzejních knihovnách
Šedo, Ila: Služby knihovny Západočeského muzea v Plzni
Šedo, Ila: Spolupráce mezi knihovnami v koncepcích a v realitě
Šedo, Ila: Spolupráce mezi námi
Šedo, Ila: Standardy - nutné zlo nebo pomocná ruka
Šedo, Ila: Stěhování možné a nemožné
Šedo, Ila: VISK 3 - šance pro muzejní knihovny
nahoru
 
T
nahoru
 
V
Vermouzek, Zdeněk: CES - krok dopředu nebo zpět?
Vítová, Kateřina: Praktická bakalářská práce
Vorlíčková, Blanka: Osobní knihovny významných osobností k dispozici uživatelům – z depozitářů paměťových institucí do prostředí internetu
Vrbenská, Františka: Kooperace aktivit paměťových institucí při ochraně knihovního fondu
Vrbenská, Františka: Služby, které prodlouží vašim sbírkám život
Vrchotka, Jaroslav: Semináře pro muzejní knihovníky: 1-2. část. Čtenář, 2006, roč. 58, č. 7-8,9.
Vydra, Stanislav: Digitalizace Kroniky města Dobrovice
Vyorálková, Dana: Seriály v Souborném katalogu ČR
Vyorálková, Dana: Souborný katalog ČR - seriály
Vzorový knihovní řád pro muzejní knihovny
nahoru
 
Z
Zemánková, Ladislava: Legislativa v knihovnách muzeí a galerií
Žabička, Petr: Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny aneb Pohled zvenčí
nahoru