High-quality examination questions

70-494 1Z0-434 CAS-002 500-260 700-039 74-678 1Z0-599 010-151 400-201 70-341 70-385 300-080 70-483 1Z0-808 M270-740 210-060 CBAP 101 exam 70-534 642-996 exam 70-981 102-400 70-697 350-018 1Z0-821 400-051 70-243 CISA 300-085 200-105 300-208 70-411 70-480 NS0-157 CCA-500 648-244 Exam MB5-705 300-209 70-465 400-101 Exam 642-980 Exam 300-206 Exam NSE7 CQA 200-601 700-037 642-887 300-320 210-451 EX300 70-469 300-70 70-346 OG0-093 100-105 EX200 600-199 1K0-001 200-310 210-065 70-486 101-01 642-732 RCDD IIA-CGAP LX0-104 M70-201 400-351 MB6-703 NSE4 DEV-401 Exam VCS-273 HP0-S41 GCIH 70-466 Exam

Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Oborová brána ART
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Knihovní řád
Knihovna UPM - Lístkové katalogy

Lístkové katalogy

Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze od svého vzniku budovala velmi pečlivě a podrobně systém katalogů a kartoték, který umožňuje čtenářům knihovny využívat velice efektivně její fondy. Z důvodu přechodu na elektronický katalog byly všechny lístkové katalogy v roce 2000 uzavřeny a již se nedoplňují.

Katalogy jmenné
Jmenný katalog - obsahuje monografie a seriály, byl budován od začátku existence knihovny.
Jmenný katalog článků - byl budován od roku 1963, obsahuje články z časopisů a stati ze sborníků a výběrově zpracovává oblast umění a příbuzné obory.
 
Katalogy věcné
Katalog předmětový - byl budován od roku 1937 a velmi podrobně zpracovává knihy i články z fondu knihovny.
Katalog personálií - je doplňkem předmětového katalogu a jsou v něm uváděny záznamy biografické (jak monografií tak i článků), věnované zejména výtvarníkům, ale i dalším osobnostem důležitým z hlediska ikonografického.
Katalog systematický - byl budován od 50. let, nejprve na základě vlastního oborového třídění, od roku 1963 podle zásad MDT.
 
Speciální katalogy a kartotéky
Katalog výstavních katalogů - je spíše souborem několika kartoték, které umožňují vyhledávat výstavní katalogy podle několika hledisek:
- podle místa konání výstavy
- podle jmen výtvarníků
- podle obsahu, tzn. jsou zpracovány předmětově
- podle jmen autorů předmluv
Katalog aukčních katalogů - je uspořádán abecedně podle místa konání aukce, v rámci místa chronologicky vzestupně.
Kartotéka diapozitivů - předmětově zpracovává sbírku 4 000 barevných diapozitivů.
Kartotéka příručky - obsahuje soupis literatury, která je pro návštěvníky knihovny volně k dispozici v příručce. V této kartotéce je možné vyhledávat:
- podle umístění knihy na regále
- podle autora
- podle předmětu
Rejstříky Soupisu památek a Moravské vlastivědy - umožňují čtenářům zjistit, ve kterém svazku lze najít příslušnou obec.
 
V Knihovně Uměleckoprůmyslového musea existuje ještě řada dalších pomocných kartoték, např. časopisů, edic atd.