Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze Mapa stránek
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Úvodní stránka English
Katalogy
On-line katalog
Přírůstky
Oborová brána ART
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Knihovní řád
Knihovna UPM - Lístkové katalogy

Lístkové katalogy

Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze od svého vzniku budovala velmi pečlivě a podrobně systém katalogů a kartoték, který umožňuje čtenářům knihovny využívat velice efektivně její fondy. Z důvodu přechodu na elektronický katalog byly všechny lístkové katalogy v roce 2000 uzavřeny a již se nedoplňují.

Katalogy jmenné
Jmenný katalog - obsahuje monografie a seriály, byl budován od začátku existence knihovny.
Jmenný katalog článků - byl budován od roku 1963, obsahuje články z časopisů a stati ze sborníků a výběrově zpracovává oblast umění a příbuzné obory.
 
Katalogy věcné
Katalog předmětový - byl budován od roku 1937 a velmi podrobně zpracovává knihy i články z fondu knihovny.
Katalog personálií - je doplňkem předmětového katalogu a jsou v něm uváděny záznamy biografické (jak monografií tak i článků), věnované zejména výtvarníkům, ale i dalším osobnostem důležitým z hlediska ikonografického.
Katalog systematický - byl budován od 50. let, nejprve na základě vlastního oborového třídění, od roku 1963 podle zásad MDT.
 
Speciální katalogy a kartotéky
Katalog výstavních katalogů - je spíše souborem několika kartoték, které umožňují vyhledávat výstavní katalogy podle několika hledisek:
- podle místa konání výstavy
- podle jmen výtvarníků
- podle obsahu, tzn. jsou zpracovány předmětově
- podle jmen autorů předmluv
Katalog aukčních katalogů - je uspořádán abecedně podle místa konání aukce, v rámci místa chronologicky vzestupně.
Kartotéka diapozitivů - předmětově zpracovává sbírku 4 000 barevných diapozitivů.
Kartotéka příručky - obsahuje soupis literatury, která je pro návštěvníky knihovny volně k dispozici v příručce. V této kartotéce je možné vyhledávat:
- podle umístění knihy na regále
- podle autora
- podle předmětu
Rejstříky Soupisu památek a Moravské vlastivědy - umožňují čtenářům zjistit, ve kterém svazku lze najít příslušnou obec.
 
V Knihovně Uměleckoprůmyslového musea existuje ještě řada dalších pomocných kartoték, např. časopisů, edic atd.