Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ptejte se knihovny
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Katalog VUK
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Noviny, časopisy
Praktické informace
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Knihovna UPM - Zdroje informací - instituce

Instituce, školy

AMG - Asociace muzeí a galerií České republiky
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
Česká komora architektů
Český statistický úřad
Institut umění - Divadelní ústav
Kancelář presidenta ČR
Ministerstvo kultury ČR
Národní archiv
Národní galerie
Národní památkový ústav
Parlament ČR - Poslanecká sněmovna
Parlament ČR - Senát
Rada galerií České republiky
UNESCO
Úřad vlády ČR
Ústav dějin umění AV ČR
 
Akademie výtvarných umění v Praze
Fakulta architektury VUT v Brně
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
Fakulta restaurování UP v Pardubicích
Fakulta umění OU v Ostravě
Fakulta umění a designu UJEP, Ústí nad Labem
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Institut tvůrčí fotografie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
Filmová a televizní fakulta AMU v Praze
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku
Prague College
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Ústav pro dějiny umění FFUK Praha
Ústav umění a designu ZČU v Plzni
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 

Poslední aktualizace: 4.12.2012                                Připomínky: wernerova@upm.cz