Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ptejte se knihovny
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Katalog VUK
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Noviny, časopisy
Praktické informace
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Knihovna UPM - Ceník služeb

Poplatky a ceny služeb v Knihovně UPM

Poplatky za užívání knihovny:

Roční průkazka pro dospělé 150,- Kč
Poplatek za vystavení duplikátu první 70,- Kč
každý další 150,- Kč
Roční průkazka pro studenty a důchodce 60,- Kč
Poplatek za vystavení duplikátu první 30,- Kč
každý další 60,- Kč
Roční průkazka na Internet 50,- Kč
Poplatek za vystavení duplikátu první 25,- Kč
každý další 50,- Kč
Jednodenní průkazka 5,- Kč

Poplatky za rešerše:

Základní poplatek za zadání rešerše 50,- Kč
Při provedení do týdne za každý vyhledaný titul (záznam) 6,- Kč
Při expresní službě (do 1 dne) příplatek 100%
Vyhledávání faktografických informací (obrázky atd.) - hodinová sazba 100,- Kč

Poplatky za kopírování:

Černobílé kopie:

Jednostranné kopie:

Formát A4 z běžných materiálů knihovny 2,- Kč
ze vzácných materiálů knihovny 3,- Kč
z velmi vzácných materiálů knihovny 5,- Kč
z donesených materiálů 1,- Kč
Formát A3 z běžných materiálů knihovny 4,- Kč
ze vzácných materiálů knihovny 6,- Kč
z velmi vzáných materiálů knihovny 10,- Kč
z donesených materiálů 2,- Kč

Oboustranné kopie:

Formát A4 z běžných materiálů knihovny 3,- Kč
ze vzácných materiálů knihovny 5,- Kč
z velmi vzácných materiálů 10,- Kč
z donesených materiálů 2,- Kč
Formát A3 z běžných materiálů knihovny 7,- Kč
ze vzácných materiálů knihovny 10,- Kč
z velmi vzácných materiálů knihovny 20,- Kč
z donesených materiálů 4,- Kč

Barevné kopie:

Jednostranné kopie:

Formát A4 z běžných materiálů knihovny 35,- Kč
ze vzácných materiálů knihovny 40,- Kč
z donesených materiálů 29,- Kč
Formát A3 z běžných materiálů knihovny 65,- Kč
ze vzácných materiálů knihovny 70,- Kč
z donesených materiálů 59,- Kč

Kopie na projekční fólie:

Černobílé formát A4

30,- Kč

Barevné formát A4

50,- Kč

Za vzácné materiály se považují:

publikace z historického fondu (do roku 1950 vydání)
publikace z fondu archivní povahy (např. výstavní katalogy, vzorníky, střihy apod.)
publikace silné, především s lepenou vazbou
publikace cenné (vysoká pořizovací cena, typografická úprava, vazba, ilustrace)
publikace poškozené
všechny vázané časopisy bez omezení datem vydání
všechny publikace, kterým by kopírováním hrozilo poškození
za velmi vzácné materiály se považují především složené přílohy, mapy, střihy apod.

Pracovník knihovny je oprávněn určit, které materiály se nemohou z důvodu dalšího poškození kopírovat.

Skenování (pouze černobílé):

1 strana A4

5,- Kč

1 nosič (CD) 15,- Kč

Tiskové výstupy z Internetu:

1 strana A4 černobílá

2,- Kč

Hřebenová vazba formát A4:

do 20 listů 15,- Kč
do 200 listů 18,- Kč

Poplatky z prodlení:

Při překročení výpůjční lhůty za každý začínající měsíc

10,- Kč

Fotografování a filmování:

Bez použití stativů, světel (amatérská fotografie)

zdarma

Fotografování se stativem a světly nebo snímání kamerou (malý štáb) z publikací knihovny (ne pro nakladatelské účely) v prostorách studovny:

1/2 hod.

200,- Kč

Fotografování a filmování v prostorách knihovny, nájem sálu viz Ceník platný pro muzejní prostory.

 


Poslední aktualizace: 2.4.2013